Informatyzacja – dwie strony medalu
News

Informatyzacja – dwie strony medalu

Żadne wielkie zmiany cywilizacyjne nie następowały ani szybko, ani łatwo. Przykładów jest oczywiście mnóstwo, jednak za jeden z bardziej zabawnych można uznać casus budowy warszawskich kanałów, która natychmiast wywoła liczne głosy sprzeciwu. Najgłośniej protestowali właściciele beczkowozów, wywożących ścieki poza miasto, którzy – z oczywistych przyczyn – spodziewali się utraty dochodów. Dziś trudno byłoby nawet wyobrazić sobie miasto...

Czytaj więcej
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.