ABC Data przekracza prognozę finansową i podwaja zysk netto r/r

Pełna koncentracja na rozwoju w oparciu o cztery kluczowe obszary biznesowe, tj. e-commerce, VAD, cloud oraz mobile, przynosi zakładane efekty. ABC Data przekroczyła prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Zysk EBITDA był wyższy o 48% wobec ubiegłego roku i ukształtował się na poziomie 59 mln PLN, a skorygowany zysk netto wyniósł 34 mln PLN i był dwukrotnie wyższy r/r.

Największy wpływ na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez ABC Data w 2017 roku miały: koncentracja na realizacji wysokomarżowych transakcji oraz wzrost o blisko 30% r/r przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez spółkę zależną S4E S.A.

Wyniki finansowe ABC Data za 2017 rok są efektem współpracy całego zespołu, począwszy od analizy i przewidywania sytuacji rynkowej, przez odpowiednią koncentrację na kluczowych obszarach działalności, po rzetelną realizację wyników przez cały rok. Przekroczyliśmy prognozę o 23% w porównaniu do skorygowanego zysku netto oraz o 16% wobec uzyskanego zysku EBITDA. Mam nadzieję, że pozytywnie zaskoczyliśmy osoby oceniające ubiegłoroczną prognozę finansową zarządu jako zbyt ambitną – mówi Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data. – Ponadto, skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w 2017 roku 284 mln PLN, co przełożyło się na osiągnięcie marży na poziomie 6,1%. Tym samy ABC Data utrzymała jedną z najwyższych marż na światowym rynku dystrybucji IT – dodaje Ilona Weiss.

Szczegółowe informacje na temat raportu znajdują się w tym miejscu.

ABC Data mapka

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.