ABC Data osiągnęła rekordową marżę brutto w I kwartale 2017 roku

Jesteśmy po publikacji wyników za I kwartał 2017 roku – Grupa Kapitałowa ABC Data wypracowała 994,8 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając rekordową marżę brutto na poziomie 5,9%. To jedna z najwyższych marż na polskim rynku dystrybucji IT.

W I kwartale 2017 roku Grupa zrealizowała przychody tożsame z I kwartałem 2016 roku, jednak dzięki optymalizacji struktury produktowej oraz struktury kanałów sprzedaży, skoncentrowanych na zwiększeniu zyskowności, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 5% (tj. o 3,0 mln PLN) i wyniósł 58,5 mln PLN. Grupa utrzymała wysokie marże w tradycyjnym modelu dystrybucji na poziomie 5,7% oraz osiągnęła 10% marżę ze sprzedaży w obszarze VAD. Dzięki temu możliwe było wypracowanie historycznie najwyższej skonsolidowanej marży, która wyniosła 5,9% i była wyższa o 0,5 p.p. w porównaniu do zeszłego roku.Wyniki_zdjęcie

Satysfakcjonujące jest zwłaszcza to, że wypracowaliśmy jedną z najwyższych marż na polskim rynku dystrybucji IT, a także znacznie przekroczyliśmy oczekiwania rynku na poziomie EBITDA oraz zysku netto. Udało się to osiągnąć pomimo zdarzeń, które wpłynęły na postrzeganie całej branży w ostatnim czasie – mówi Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A. – Na skonsolidowane wyniki finansowe w I kwartale tego roku miały wpływ działania zapowiedziane i wdrożone jeszcze w 2016 roku, m.in. dostosowanie kanałów sprzedaży do dynamiki rynku, optymalizacja oferty produktowej oraz obniżenie kosztów działalności w regionie CEE. Ich efekty już są widoczne. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Grupy (z wyłączeniem spółki S4E S.A.), zgodnie z naszymi zapowiedziami, są niższe niż w ubiegłym roku, a to dopiero początkowy rezultat wdrożonych działań optymalizacyjnych – dodaje Ilona Weiss.

Spółka opublikowała także prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok. Zgodnie z nią Grupa osiągnie 4 468,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, wypracuje zysk EBITDA w wysokości 50,6 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln PLN. Prognozowane wyniki są znacznie wyższe niż wyniki Grupy za rok 2016. – Pierwszy kwartał jest momentem przełomowym dla wyników spółki. Wdrożone pod koniec 2016 roku działania mające na celu optymalizację kosztów, przyniosły zakładany efekt już teraz, a jeszcze bardziej widoczne będą w kolejnych kwartałach. Dodatkowo podjęte decyzje biznesowe i intensywne prace prowadzone w kluczowych obszarach e-commerce, cloud, VAD oraz mobile przekładają się na koniec dnia na poziom wyników finansowych Grupy, co szczegółowo odzwierciedla opublikowana prognoza wyników – dodaje Ilona Weiss.

Szczegółowe informacje na temat raportu znajdują się w tym miejscu.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.