ABC Data podwoiła EBITDA i potroiła zysk netto w trzecim kwartale

Ponad dwukrotny wzrost EBITDA i zysku operacyjnego EBIT oraz trzykrotnie wyższy (r/r) zysk netto – tak Grupa Kapitałowa ABC Data zakończyła III kwartał 2017 roku. Istotnie zwiększyliśmy też rentowność sprzedaży, uzyskując marżę w wysokości ponad 6%.

Dziś ogłosiliśmy wyniki za III kwartał 2017 roku. Grupa ABC Data zwiększyła przychody ze sprzedaży do poziomu 1 117 mln PLN, co oznacza wzrost o 2% r/r. W tym czasie Spółka wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 66,9 mln PLN, o 8% wyższy względem analogicznego okresu 2016 roku. W efekcie konsekwentnej eliminacji niskomarżowych transakcji, w III kw. br marża ze sprzedaży wzrosła do poziomu 6,0% wobec 5,7% w III kw. 2016 roku.

Wyniki ABC Data wyraźnie pokazują, że przyjęta przez nas strategia koncentracji na wysokomarżowych transakcjach przynosi bardziej niż zadowalające rezultaty. W efekcie podejmowanych działań co kwartał możemy pochwalić się rosnącym poziomem rentowności, który jest jednym z kluczowych parametrów w branży dystrybucji – mówi Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A. – Wiele wskazuje na to, że równie udany będzie dla ABC Data czwarty kwartał. Świadczą o tym chociażby nasze szacunkowe przychody ze sprzedaży wypracowane w październiku tego roku. Są one identyczne jak przed rokiem i wyniosły 470 mln PLN – dodaje Ilona Weiss.ABC Data mapka

W III kwartale 2017 roku kontynuowaliśmy działania mające na celu rozwój kluczowych obszarów wzrostu: mobile, usług z wartością dodaną, platformy chmurowej oraz usług e-commerce. Dynamicznie rozwijając współpracę z Xiaomi, osiągnęliśmy 60% wzrost sprzedaży w III kw. 2017 roku wobec II kw. br. – Zgodnie z zapowiedziami systematycznie budujemy kanał sprzedaży w kolejnych krajach regionu CEE. Po Litwie wprowadziliśmy produkty Xiaomi do sprzedaży w pozostałych krajach bałtyckich (na Łotwie i w Estonii), a w październiku br. rozpoczęliśmy dystrybucję produktów Xiaomi w Rumunii – wyjaśnia Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data S.A.

W obszarze e-commerce prowadzimy intensywne prace nad rozwojem aplikacji mobilnej do systemu InterLink – m-InterLink. W ostatnim czasie wyposażono ją w szereg nowych funkcjonalności, w tym wyszukiwarkę produktów z funkcją skanera kodów kreskowych. Z kolei w przypadku platformy ABC Data Cloud sukcesywnie trwa rozbudowa posiadanego kanału sprzedaży usług cloud oraz prowadzone są działania mające na celu poszerzenie portfolio dostępnych na niej rozwiązań IT.

Jako Grupa utrzymujemy silną pozycję rynkową w regionie CEE. W III kw. 2017 roku zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży na większości rynków, w których jesteśmy bezpośrednio obecni. Największą dynamikę sprzedaży w tym okresie osiągnęliśmy na Węgrzech (+11% wzrostu sprzedaży r/r), na Litwie (+7%) oraz w Rumunii (+6%). Wyższym przychodom towarzyszył również wyższy niż w poprzednich okresach poziom marży ze sprzedaży na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, który ukształtował się powyżej średniej rynkowej. Sukcesywnie rozbudowujemy kanał sprzedaży w regionie, zwiększając zarówno liczbę klientów, jak i liczbę dostępnych na danych rynkach produktów z  szerokiego portfolio ABC Data.

Szczegółowe informacje na temat raportu znajdują się w tym miejscu.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.