ABC Data zwiększa przychody i utrzymuje wysoką marżę

Opublikowaliśmy roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej ABC Data za 2016 rok. Wypracowaliśmy ponad 4,9 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i utrzymaliśmy marżę ze sprzedaży na wysokim poziomie 5,3%, realizując przyjętą strategię rozwoju na lata 2016-2018.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data w 2016 roku były wyższe niż w roku 2015 i wyniosły 4 927 mln PLN. Konsekwentnie realizowaliśmy sprzedaż w tradycyjnym modelu dystrybucyjnym B2B, nie konkurując ze swoimi klientami w ich kanale sprzedaży. Tak, jak w poprzednich latach, nie realizowaliśmy również transakcji, które nie spełniały wewnętrznych norm i procedur obowiązujących w ABC Data. Bezpieczeństwo wszystkich transakcji oraz optymalne zarządzanie ryzykiem jest dla nas niezmiennie priorytetem, gdyż pozytywnie wpływa na długoterminową wartość całej Grupy. Potwierdzeniem skuteczności wdrożonych zasad jest m.in. umorzenie przez Urząd Skarbowy postępowania podatkowego prowadzonego wobec ABC Data w sprawie VAT.

Szczegółowe informacje na temat raportu znajdują się w tym miejscu.

PlanszaABCData

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.