Wiosenne Spotkania S4E 2018 – cenna wiedza i ciekawe wnioski

Mające już siedemnastoletnią historię Wiosenne Spotkania S4E na dobre wpisały się do kalendarza najważniejszych imprez biznesowych branży IT. Tradycyjnie w drugiej połowie kwietnia przedstawiciele czołowych firm mogli wysłuchać licznych prezentacji i wziąć udział w spotkaniach omawiających istotne tematy dla całej branży.

Tegoroczna edycja Wiosennych Spotkań S4E poświęcona była szeroko rozumianej cyfrowej transformacji, która otwiera organizacjom wiele możliwości, ale jednocześnie stawia przed nimi sporo wyzwań. Na uczestników czekał szereg interesujących prelekcji, w trakcie których swoimi spostrzeżeniami dzielili się m.in. Prezes S4E Paweł Piętka, Wiceprezes ABC Data Andrzej Kuźniak, szef kanału partnerskiego Dell EMC Polska Dariusz Okrasa i Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej prof. dr hab. Piotr Płoszajski.

W wydarzeniu kolejny raz aktywnie uczestniczyła ABC Data. Wiceprezes Andrzej Kuźniak nie tylko wygłosił prelekcję „Beyond the Distribution”, ale również wziął udział w ciekawej debacie poświęconej czynnikowi ludzkiemu w czasach cyfrowej transformacji. Na swoim stanowisku prezentowaliśmy z kolei atuty platformy ABC Data Cloud, którą uruchomiliśmy z myślą o firmach zainteresowanych świadczeniem nowoczesnych usług w chmurze.

Uczestnicy, obok licznych wystąpień, mogli również wziąć udział w networkingu, którego celem jest  budowanie partnerskich relacji. Wieczorem z kolei czekała na nich gala rozdania nagród dla Partnerów S4E.

Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy S4E S.A. świetnie zorganizowanej konferencji, która tak dobrze integruje środowisko i pozwala na kreatywną wymianę myśli na aktualne tematy.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.