Ilona Weiss o wynikach finansowych za I półrocze 2017 roku

Wyniki finansowe Grupy ABC Data za I półrocze 2017 roku znacząco przekroczyły oczekiwania rynkowe. Spółka wypracowała 1 914 mln PLN skonsolidowanych przychodów i EBITDA w wysokości 15,2 mln PLN, co stanowi 25% wzrost wobec I półrocza 2016 roku (po wyłączeniu zysku z tytułu wyceny udziałów w Bizneslink CO Sp. z o.o.) oraz rekordową skonsolidowaną marżę w wysokości 6,3%. Prezes Zarządu Ilona Weiss podsumowuje pierwsze kwartały 2017 roku, wskazując m.in. na podejmowane przez ABC Data inicjatywy prorozwojowe, które wpłynęły na osiągnięte wyniki.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.