Ilona Weiss o wynikach finansowych za trzeci kwartał 2017

9 listopada ogłosiliśmy wyniki za trzeci kwartał 2017 roku. Grupa ABC Data zwiększyła przychody ze sprzedaży o 2% r/r, do poziomu 1 117 mln PLN. W tym czasie Spółka wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 66,9 mln PLN, o 8% wyższy względem analogicznego okresu 2016 roku. Konsekwentna eliminacja niskomarżowych transakcji sprawiła, że w III kw. br marża ze sprzedaży wzrosła do poziomu 6,0% wobec 5,7% w III kw. 2016 roku. ABC Data kontynuowała również szereg działań, mających na celu rozwój kluczowych obszarów wzrostu: mobile, platformy chmurowej, usług z wartością dodaną oraz usług e-commerce.

O osiągniętych rezultatach, a także podjętych w minionych miesiącach działaniach, mówi Prezes Zarządu ABC Data Ilona Weiss.

Udostępnij ten artykuł na:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby pobrać zawartość wpisz swoje imię i email
Twoje dane są bezpiecznie. My też nie lubimy spamu.